CUPA

เตรียมพบกับงานประจําปีของชาว CU Phuket อังคารที่ 22 ตุลาคม 2556

ขอเชิิญพี่น้องศิษย์เก่่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่อยู่ในจังหวัดภูเก็ตและใกล้เคียง เข้าร่วมงานเลี้ยงประจําปี 2556 ในชื่องาน จุฬา รศ. 232 ในวันอังคารที่ 22 ตุลาคม 2556 เวลา 18:00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องจามจุรี โรงแรมภูเก็ตเมอร์ลิน 

ติดตามรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ www.chulaphuket.com

FreshJoomlaTemplates.com
Friday the 23rd. สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจังหวัดภูเก็ต เลขที่ 63 ถนนภูเก็ต ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000 โทรสาร 076-22436 Contact: Webmaster