CUPA

ขอเชิญนิสิตจุฬาฯสมัครรับทุนวันพระปิยมหาราช จังหวัดภูเก็ต ประจำปี 2558 (หมดเขต 11 ตุลาคม 2558)

สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจังหวัดภูเก็ต ได้จัดทำโครงการทุนวันพระปิยมหาราช จังหวัดภูเก็ต ประจำปี ๒๕๕๘ เพื่อมอบให้เยาวชนของจังหวัดภูเก็ต  ที่กำลังศึกษาในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และประสบปัญหาด้านทุนทรัพย์   โดยจะทำการพิจารณามอบทุนการศึกษาให้ ทุนละ ๑๐,๐๐๐ บาท  จำนวนไม่เกิน ๕ ทุน หมดเขตรับสมัครวันที่  ๑๑  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๘   ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัคร คลิกที่นี่ ส่งแบบฟอร์มกลับมายัง สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจังหวัดภูเก็ต  เลขที่  ๑๕๖/๖๒  ถนนพังงา ตำบลตลาดใหญ่  อำเภอเมือง  จังหวัดภูเก็ต  ๘๓๐๐๐  โทร. ๐๗๖ – ๓๕๖๒๔๔  โทรสาร  ๐๗๖ – ๓๕๖๒๔๕ และขอให้ผู้ได้รับทุนเข้าร่วมพิธีรับมอบทุนจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ในพิธีวางพวงมาลา วันพระปิยมหาราช  วันศุกร์ที่ ๒๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘  เวลา ๐๘.๐๐ น. ณ  สนามหน้าศาลากลางจังหวัดภูเก็ต 

 

FreshJoomlaTemplates.com
Friday the 23rd. สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจังหวัดภูเก็ต เลขที่ 63 ถนนภูเก็ต ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000 โทรสาร 076-22436 Contact: Webmaster