ชมวิดีโอการแสดงในงาน "จุฬา ฯ 555 มาเฮฮากันนะนาย"

การแสดงชุดเรามา sing ในงานเลี้ยงสังสรรค์นิสิตเก่าจุฬา ฯ ภูเก็ตประจำปี 2555 ... "จุฬา ฯ 555 มาเฮฮากันนะนาย"

การแสดงชุดชีล่าในงานเลี้ยงสังสรรค์นิสิตเก่าจุฬา ฯ ภูเก็ตประจำปี 2555 ... "จุฬา ฯ 555 มาเฮฮากันนะนาย"

Friday the 23rd. สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจังหวัดภูเก็ต เลขที่ 63 ถนนภูเก็ต ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000 โทรสาร 076-22436 Contact: Webmaster