ขอเชิญรับชมฟรีคอนเสิร์ต “วันที่ระลึกวันทรงดนตรี” 20 กันยายน 2556

ด้วยสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจังหวัดภูเก็ต กำหนดจัดงาน “วันที่ระลึกวันทรงดนตรี” ขึ้น ในวันศุกร์ที่ 20 กันยายน 2556 เวลา 19.30 – 21.00 น. ณ โรงแรมออนออน ถนนพังงา จังหวัดภูเก็ต เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  (รัชกาลที่ 9) ที่มีต่อพสกนิกรชาวไทยและนิสิตจุฬาฯ ทั้งมวล ที่พระองค์ท่านได้เสด็จทรงดนตรี ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในวันที่ 20 กันยายน ของทุกปี ระหว่างปี พ.ศ. 2501 – 2516  

ในการนี้ จึงขอเรียนเชิญท่านและสมาชิกในหน่วยงานของท่าน ให้เกียรติร่วมรับฟังเพลงในงาน โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ซึ่งบรรเลงโดยวง PKRU Symphonic Band มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต และขับร้องโดยนักร้องรับเชิญกิตติมศักดิ์ ได้แก่ คุณปมุข อัจฉริยฉาย คุณสมบัติ อติเศรษฐ์ คุณกรองทอง เทพศิริอำนวย คุณพูลศรี เวศย์วรุตม์ คุณสุชาดา สังข์สุวรรณ และคุณอรอนงค์ สิริพรพิมพ์ 

สมาคมฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะได้รับเกียรติจากท่านและสมาชิกในหน่วยงานของท่านมาร่วมงานครั้งนี้ และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 

ขอแสดงความนับถือ

(นางพรพินิจ พัฒนสุวรรณา)

นายกสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจังหวัดภูเก็ต

 

Your mail*Friday the 23rd. สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจังหวัดภูเก็ต เลขที่ 63 ถนนภูเก็ต ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000 โทรสาร 076-22436 Contact: Webmaster