โครงการสารคดีวิทยุ ชุด “เทิดองค์พระพุทธเจ้าหลวง รัชกาลที่๕”

       ในวาระครบรอบ 108 ปีการเลิกทาสของไทย สมาคมนิสิตเก่าจุฬาฯภูเก็ต ร่วมกับ บจ.นิยามีเดีย ผู้ผลิตสื่อโฆษณาวิทยุรายการ Fm 108 Mazz Radio ได้จัดทำโครงการสารคดีวิทยุ ชุด “เทิดองค์พระพุทธเจ้าหลวง รัชกาลที่๕”  

        โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ออกอากาศทาง สถานีวิทยุ FM108 Mazz Radio ในช่วง 3 เดือน ได้แก่ เดือนกรกฎาคมถึงเดือนกันยายน 2556   

  ชมตัวอย่าง สารคดี ชุด "เทิดองค์พระพุทธเจ้าหลวง" คลิกที่นี่

       ในวาระพิเศษนี้คณะผู้จัดทำจึงใคร่นำเสนอท่านและหน่วยงานของท่านในการร่วมสนับสนุนสารคดีดังกล่าว โดยจะได้ประชาสัมพันธ์หน่วยงานของท่านไว้ในตอนท้ายของสารคดีด้วย ซึ่งรายได้จากการสนับสนุนสารคดีทั้งหมด มอบให้กับสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจังหวัดภูเก็ตเพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ของสมาคมฯต่อไป พร้อมกันนี้คณะผู้จัดทำโครงการได้แนบเอกสารสำเนาโครงการและเอกสารตอบรับเพื่อประกอบการพิจารณา คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลด หนังสือเชิญร่วมโครงการและแบบตอบรับ

ประสานงาน กรรมการฝ่ายหาทุน
คุณณัฏฐ์ โทร.089-7260284 Line ID: NuttyPhuket
คุณกิระนุช โทร.084-8459395 Line ID: Kiranuch

Friday the 23rd. สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจังหวัดภูเก็ต เลขที่ 63 ถนนภูเก็ต ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000 โทรสาร 076-22436 Contact: Webmaster