ขอเชิญรับชมฟรีคอนเสิร์ตงาน “วันที่ระลึกวันทรงดนตรี” 20 กันยายน 2556

ด้วยสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจังหวัดภูเก็ต กำหนดจัดงาน “วันที่ระลึกวันทรงดนตรี” ขึ้น ในวันศุกร์ที่ 20 กันยายน 2556 เวลา 19.30 – 21.00 น. ณ โรงแรมออนออน ถนนพังงา จังหวัดภูเก็ต เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  (รัชกาลที่ 9) ที่มีต่อพสกนิกรชาวไทยและนิสิตจุฬาฯ ทั้งมวล ที่พระองค์ท่านได้เสด็จทรงดนตรี ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในวันที่ 20 กันยายน ของทุกปี ระหว่างปี พ.ศ. 2501 – 2516  

ในการนี้ จึงขอเรียนเชิญท่านและสมาชิกในหน่วยงานของท่าน ให้เกียรติร่วมรับฟังเพลงในงานโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ซึ่งบรรเลงโดยวง PKRU Symphonic Band มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต และขับร้องโดยนักร้องรับเชิญกิตติมศักดิ์ 

สมาคมฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะได้รับเกียรติจากท่านและสมาชิกในหน่วยงานของท่านมาร่วมงานครั้งนี้ และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 

 

Friday the 23rd. สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจังหวัดภูเก็ต เลขที่ 63 ถนนภูเก็ต ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000 โทรสาร 076-22436 Contact: Webmaster