ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าแข่งขันวาดภาพระบายสี "พระปิยมหาราช พระมหากษัตริย์นักปฏิรูป" ชิงทุนการศึกษาประจำปี 2558

 สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจังหวัดภูเก็ต ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าแข่งขันวาดภาพระบายสีเทิดพระเกียรติ "พระปิยมหาราช พระมหากษัตริย์นักปฏิรูป"  ในวันอาทิตย์ที่ 4 ตุลาคม 2558 เวลา 08.00 - 12.00 น. ณ สโมสรไทยหัว ถนนดีบุก จังหวัดภูเก็ต (แผนที่ คลิกที่นี่) จำนวน 50 คน (รายชื่อเรียงตามตัวอักษร ก-ฮ) ดังนี้ 

Read more: ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าแข่งขันวาดภาพระบายสี "พระปิยมหาราช พระมหากษัตริย์นักปฏิรูป"...

ขอเชิญเยาวชนเข้าร่วมการแข่งขันวาดภาพระบายสี "พระปิยมหาราช กษัตริย์นักปฏิรูป" ชิงทุนการศึกษา

สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจังหวัดภูเก็ต ขอเชิญชวนนักเรียนนักศึกษาเยาวชนในจังหวัดภูเก็ตสมัครเข้าร่วมโครงการแข่งขันวาดภาพระบายสีเทิดพระเกียรติ “พระปิยมหาราช พระมหากษัตริย์นักปฏิรูป” ชิงทุนการศึกษาระดับเยาวชนอายุ 12 – 18 ปี (ผู้ที่เกิดระหว่างปี พ.ศ.2540-2546) ในวันอาทิตย์ที่ 4 ตุลาคม 2558 เวลา 08.00 - 12.00 น. ณ สโมสรไทยหัว ถนนดีบุก จังหวัดภูเก็ต เพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจ และเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ให้ขจรขจายสู่หัวใจของคนไทยทั้งปวง  ดูรายละเอียดเพิ่มเติมทางเว็บไซต์  www.chulaphuket.net  สมัครได้ทางออนไลน์ คลิกที่นี่ หรือ ทางโทรสาร 076-523069 หรือ อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  หมดเขตรับสมัครวันที่ 25 กันยายน 2558  

Read more: ขอเชิญเยาวชนเข้าร่วมการแข่งขันวาดภาพระบายสี "พระปิยมหาราช กษัตริย์นักปฏิรูป" ชิงทุนการศึกษา

ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิแข่งขันวาดภาพระบายสี "108 ปี ไทยเลิกทาส"

ตามที่สมาคมนิสิตเก่าจุฬาฯ ภูเก็ต ได้รับสมัครนักเรียนระดับประถมศึกษา ปีที่ 4-6 และ มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-3) เพื่อเข้าแข่งขันวาดภาพระบายสีเทิดพระเกียรติ “108 ปี ไทยเลิกทาส” และปิดรับสมัครไปเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2556 นั้น 

จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าแข่งขัน ในระดับประถมศึกษา ป.4-6 จำนวน 27 คน และระดับมัธยมศึกษา ม.1-3  จำนวน 23 คน ดังรายชื่อต่อไปนี้ 

Read more: ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิแข่งขันวาดภาพระบายสี "108 ปี ไทยเลิกทาส"

ผลการแข่งขันวาดภาพระบายสีเทิดพระเกียรติ "108 ปี ไทยเลิกทาส"

ด้วยในปี พ.ศ.2556 เป็นวาระครบรอบ 108 ปี แห่งการเลิกทาส อันเป็นพระราชกรณียกิจที่สำคัญยิ่งของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) ที่ทรงมีพระเมตตาแก่ลูกทาสให้ได้รับความเป็น “ไท”  สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจังหวัดภูเก็ต จึงได้จัดโครงการแข่งขันวาดภาพระบายสีเทิดพระเกียรติ “108 ปี ไทยเลิกทาส” นี้ขึ้น ในวันเสาร์ที่ 7 กันยายน 2556 ระหว่างเวลา 08.00 – 12.00 น. ณ ลานหน้าศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ ชั้น 2 อาคาร 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต โดยมีวัตถุประสงค์ 

1)     เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในพระราชกรณียกิจการเลิกทาส
2)     เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ด้วยงานศิลปะภาพวาด แก่เด็กและเยาวชน

 

Read more: ผลการแข่งขันวาดภาพระบายสีเทิดพระเกียรติ "108 ปี ไทยเลิกทาส"

Friday the 23rd. สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจังหวัดภูเก็ต เลขที่ 63 ถนนภูเก็ต ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000 โทรสาร 076-22436 Contact: Webmaster