เชิญชมฟรีคอนเสิร์ตเทิดพระเกียรติ "วันที่ระลึกวันทรงดนตรี"

เชิญชมการแสดงฟรีคอนเสิร์ตบทเพลงพระราชนิพนธ์และเพลงเทิดพระเกียรติ โดยวงซิมโฟนิคเยาวชนภูเก็ตกว่า 50 ชีวิต พร้อมนักร้องคุณภาพมากมาย ในงานวันที่ระลึกวันทรงดนตรี อาทิตย์ที่ 4 ตุลาคม 2558 ณ พิพิธภัณฑ์ภูเก็ตไทยหัว ตั้งแต่เวลา 18:30 น. เป็นต้นไป ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

งาน “วันที่ระลึกวันทรงดนตรี” จัดโดยสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  (รัชกาลที่ 9) ที่มีต่อพสกนิกรชาวไทยและนิสิตจุฬาฯ ทั้งมวล ที่พระองค์ท่านได้เสด็จทรงดนตรี ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในวันที่ 20 กันยายน ของทุกปี ระหว่างปี พ.ศ. 2501 – 2516 และยังเป็นการเปิดโอกาสให้เยาวชนจังหวัดภูเก็ตได้ใช้เวลาว่างในช่วงปิดภาคเรียนให้เป็นประโยชน์ด้วยการฝึกซ้อมดนตรีในรูปแบบวงดุริยางค์ และจัดแสดงบนเวทีที่มีแสง สี เสียงครบครัน ชมความงามยามค่ำคืนของพิพิธภัณฑ์ภูเก็ตไทยหัวในรูปแบบสถาปัตยกรรมชิโนโปรตุกีส

 

Friday the 23rd. สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจังหวัดภูเก็ต เลขที่ 63 ถนนภูเก็ต ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000 โทรสาร 076-22436 Contact: Webmaster